Peribahasa

Timur beralih ke sebelah barat
Laki-laki yang menurut pada perintah istrinya

Peribahasa

Zaman beralih musim bertukar
Segala sesuatu hendaknya disesuaikan dengan keadaan zaman

Wayne Dyer

Satu-satunya hal yang ditawarkan oleh alasan/dalih adalah sebuah pilihan untuk beralih dari tujuan hidup yang ingin Anda capai.

Quote

Cinta dapat mengubah pahit menjadi manis, debu beralih emas, keruh menjadi bening, sakit menjadi sembuh, penjara menjadi telaga, derita menjadi nikmat, dan kemarahan menjadi rahmat. – Anonim