Peribahasa

Ramai beragam, rimbun menyelara
Setiap orang mempunyai pendapat dan kegemaran masing-masing