Peribahasa

Tak (ber) pucuk di atas enau
Sangat angkuh (selalu memandang rendah kepada orang lain)