Peribahasa

Lembut seperti buah bemban
Tidak kaku

Peribahasa

Rebung tak miang, bemban pula miang
Orang yang tidak turut campur dalam suatu pekerjaan menjadi susah, tetapi yang patut susah malahan berdiam diri

Peribahasa

Seperti buah bemban masak
Air mata yang jatuh berderai-derai