Andrea Hirata

bapanya tlh melepaskan belut yg licin itu, dan anknya baru shj meloncati nasib, merebut pendidikan!