Peribahasa

Belum duduk belunjur dulu
Sudah bergirang hati lebih dahulu sebelum tercapai apa yang dikehendaki

Peribahasa

Belum duduk sudah belunjur
Sudah bergirang hati dulu sebelum tercapai yang dikehendaki

Peribahasa

Belum tegak hendak berlari
Lekas-lekas hendak marah, sebelum mengetahui benar kesalahan orang yang hendak dimarahi; belum duduk sudah belunjur