Peribahasa

Belukar sudah menjadi rimba
Kesalahan yang tidak dapat diperbaiki lagi

Peribahasa

Bersesapan belukar
Pekerjaan yang tidak sempurna

Peribahasa

Dari semak ke belukar
Meninggalkan sesuatu yang buruk, mendapatkan yang buruk pula