Peribahasa

Masuk lima keluar sepuluh
Belanja yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada penghasilan (pendapatan)

Peribahasa

Membesarkan kerak nasi
Menambah-nambah belanja yang tidak perlu

Peribahasa

Besar kayu besar bahannya ( besar periuk besar keraknya)
Banyak penghasilan banyak pula belanjanya

Peribahasa

Besar pasak dari tiang
Belanja lebih besar daripada pendapatan

Peribahasa

Besar senggulung daripada beban, besar pasak daripada tiang
Besar belanja daripada pendapatan

Abdullah Gymnastiar

Pastikan transaksi belanja kita bernilai ibadah yaitu tidak semata hanya tukar menukar uang dengan barang saja, tapi harus mempunyai nilai lebih dari itu. Nopember 2002