Peribahasa

Seperti Belanda kesiangan
Orang yang meniru-niru sikap Belanda (pada zaman penjajahan)

Peribahasa

Seperti Belanda minta tanah
Perihal orang yang tamak, diberi sedikit hendak banyak, diberi banyak hendak semuanya

Peribahasa

Seperti Belanda minta tanah, diberi kuku hendak menggarut
Apabila seseorang diberi sedikit, ia mengajukan lebih banyak lagi

Peribahasa

Tidak mati oleh Belanda
Seseorang yang sangat kaya sekalipun dagangannya rugi, ia tidak akan jatuh miskin

Pramoedya Ananta Toer

Orang Belanda sering membisikkan: berbahagialah mereka yang bodoh, karena dia kurang menderita. Berbahagialah juga kanak-kanak yang belum membutuhkan pengetahuan untuk dapat mengerti. (Minke, 113)

Kartini

Bolehlah, negeri Belanda merasa berbahagia, memiliki tenaga-tenaga ahli, yang amat bersungguh mencurahkan seluruh akal dan pikiran dalam bidang pendidikan dan pengajaran remaja-remaja Belanda. Dalam hal ini anak-anak Belanda lebih beruntung dari pada anak-anak Jawa, yang telah memilki buku selain buku pelajaran sekolah. (Surat Kartini kepada Ny. Van Kol, 20 Agustus 1902)