Peribahasa

Belalang dapat menuai
Dapat keuntungan tanpa disengaja

Peribahasa

Belalang hendak menjadi elang
Orang bodoh (hina) berlaku seperti orang pandai (terhormat)

Peribahasa

Jika belalang ada seekor, jika emas ada miang
Segalanya ada aturannya sendiri

Peribahasa

Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya
Tiap-tiap negeri ada adat istiadatnya sendiri

Peribahasa

Lain padang lain belalang
Tiap-tiap negeri berlainan aturan dan adatnya

Peribahasa

Mencari belalang atas akar
Pekerjaan yang sia-sia