Peribahasa

Menghadapkan bedil pulang
Merugikan (mencelakakan) keluarga sendiri

Peribahasa

Menjual bedil kepada lawan
Mencelakakan diri sendiri