Peribahasa

Bagai dekan di bawah pangkal buluh
Seseorang yang pandai menyimpan rahasia

Peribahasa

Bermalam di bawah nyiur pinang orang, kata orang diturut
Hendaklah kita mengikuti adat-istiadat negeri yang kita tempati

Peribahasa

Berteduh di bawah betung
Beroleh pertolongan yang tidak memadai

Peribahasa

Kalau di bawah melompat, lalu di atas –
Menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan penduduk tempat tinggalnya

Peribahasa

Kena kelikir
Berada di bawah kekuasaan seseorang

Peribahasa

Pelepah bawah luruh, pelepah atas jangan gelak
Ingatlah bahwa sekalian yang hidup akan mati

Peribahasa

Seperti katak di bawah tempurung
Berpengetahuan yang sangat picik