Peribahasa

Ada udang (berudang) di balik batu
Ada suatu maksud yang tersembunyi

Peribahasa

Air besar batu bersibak
Persaudaraan (keluarga) menjadi cerai-berai apabila terjadi perselisihan

Peribahasa

Bagai batu jatuh ke lubuk
Hilang lenyap (orang yang meninggalkan tempat)

Peribahasa

Bagai kerakap tumbuh di (di atas) batu, hidup enggan mati tak mau
Hidup dalam kesukaran (kemelaratan)

Peribahasa

Bagai menakik darah mati dari alu (bagai menakik darah mati dari batu)
Bekerja keras tetapi sedikit hasilnya

Peribahasa

Batu hitam tak bersanding
Tampaknya lemah lembut, tetapi keras hatinya (sukar mengalahkannya, melawannya, dsb)

Peribahasa

Beban berat senggulung batu
Melakukan pekerjaan yang berat dan sukar, sedangkan alat untuk melaksanakannya atau membantunya kurang baik