Peribahasa

Seperti air basuh tangan
Sesuatu yang mudah didapat