Peribahasa

Bagai membakar tunam basah
Hal mengajar anak yang bodoh, sukar dimengerti (diterima) pelajaran itu olehnya

Peribahasa

Bermain air basah, bermain api lecur
Tiap pekerjaan atau usaha ada susahnya

Peribahasa

Bermain air basah, bermain api letup, bermain pisau luka
Tiap perbuatan atau pekerjaan ada akibatnya (risikonya)

Peribahasa

Ibarat menegakkan benang basah
Melakukan sesuatu yang tidak akan berhasil

Peribahasa

Kain basah kering di pinggang
Miskin sekali

Peribahasa

Karam berdua basah seorang
Dua orang berbuat salah, tetapi hanya seorang yang kena hukum

Peribahasa

Karam berdua, basah seorang
Dua orang berbuat salah, seorang saja yang kena hukum