Peribahasa

Bagai serdadu pulang baris
Orang yang kelihatannya selalu bergaya, tetapi pekerjaannya berat dan berbahaya

Peribahasa

Memahat di dalam baris, berkata dalam pusaka
Mengerjakan sesuatu sebagaimana mestinya

Soekarno

Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!