Peribahasa

Lepas bantal berganti tikar
Seorang laki-laki kawin dengan saudara perempuan atau keluarga istrinya yang meninggal

Peribahasa

Mata tidur, bantal terjaga
Seorang istri yang berlaku serong ketika suaminya sangat percaya akan kelurusannya

Peribahasa

Orang mengantuk disorongkan bantal
Memperoleh apa yang diinginkannya

Peribahasa

Ganti (menggantikan) tikar (lepas bantal berganti tikar )
Mengawini istri kakak atau adik yang meninggal atau menikahi suami kakak atau adik yang meninggal