Peribahasa

Ada bangkai ada hering
Jika ada perempuan lacur, banyak laki-laki yang datang

Peribahasa

Adakah buaya menolak bangkai
Orang jahat akan berbuat jahat kalau ada kesempatan

Peribahasa

Kalau bangkai galikan kuburnya, kalau hidup sediakan buaiannya
Lebih baik menunggu dengan tenang apa yang akan terjadi, lalu mempertimbangkan langkah apa yang akan diambil

Peribahasa

Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai
Lebih baik mati daripada menanggung malu

Peribahasa

Menjemur bangkai ke atas bukit
Memperlihatkan cela (air, cacat) sendiri

Peribahasa

Daripada hidup bercermin bangkai lebih baik mati berkalang tanah
Daripada menanggung malu lebih baik mati

Peribahasa

Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah (daripada hidup berlumur tahi, lebih baik mati bertimbun bunga)
Daripada hidup menanggung malu, lebih baik mati