Aurelius

Tidak ada yang lebih memalukan dari pada seseorang yang bangga dengan kerendahan hatinya.

Tan Malaka

Sekurang-kurangnya masyarakat kamu sudah mengeluarkan orang yang lebih dari seorang Darwin, Newton, Marx dan Lenin, barulah kamu boleh bangga. – Aksi Massa 1926

Socrates

Jika seorang kaya bangga akan kekayaannya, ia tidak seharusnya dipuja hingga diketahui bagaimana ia memperlakukan kekayaannya itu.

Johnson Spencer

Apabila Anda tidak bangga terhadap diri sendiri, orang lain akan meludahi Anda.