Peribahasa

Menaikkan bandar sondai
Melakukan pekerjaan yang sukar

Peribahasa

Diam di laut masin tidak, diam di bandar tak meniru
Tidak mengikuti adat kebiasaan yang baik

Peribahasa

Upah lalu bandar tak masuk
Tidak mendatangkan hasil sedikit pun