Bob Sadino

Di balik setiap harapan selalu diikuti kekecewaan, jadi berhentilah berharap.

Peribahasa

Ada udang (berudang) di balik batu
Ada suatu maksud yang tersembunyi

Peribahasa

Berbukit di balik pendakian
Lepas dari kesukaran yang satu mendapat kesukaran lain

Peribahasa

Berlurah di balik pendakian
Maksud lain yang tersembunyi

Peribahasa

Menyuruk di balik lalang sehelai (menyuruk di balik lumbung)
Menyembunyikan sesuatu yang mudah atau sudah diketahui orang

Peribahasa

Tak sungguh seluang melaut, (akhirnya balik ke tepi juga)
Tidak betah tinggal di perantauan; orang yang meninggalkan kaumnya (keluarganya), tetapi akhirnya kembali juga

Peribahasa

Terlongsong perahu boleh balik, terlongsong cakap tak boleh balik
Perkataan yang tajam kerap kali menjadikan celaka diri dan tidak dapat ditarik kembali, sebab itu jika orang hendak berucap, hendaklah dipikirkan lebih dahulu