Peribahasa

Bak ilmu padi, kian berisi kian runduk
Selalu merendahkan diri (tidak sombong)

Peribahasa

Bak mandi di air kiambang, pelak lepas gatal pun datang
Sesuatu yang diperoleh itu sekalipun berguna juga, tetapi kemudian men datangkan yang lebih menyiksa

Peribahasa

Bak menanti orang dahulu, bak melalah orang kudian
Melakukan sesuatu yang sia-sia

Peribahasa

Bak tengguli ditukar cuka
Suatu kejadian yang bertukar dari keadaan yang menggembirakan ke keadaan yang menyedihkan

Peribahasa

Bersurih bak sepasin, berjejak bak berkik, berbau bak embacang
Ada tanda-tanda (bukti) yang nyata dan sah dalam suatu kejahatan

Peribahasa

Hinggap bak langau, titik bak hujan
Suatu hal yang tiba-tiba saja terjadi, tanpa diketahui lebih dahulu

Peribahasa

Seciap bak ayam, sedencing bak besi
Seia sekata