Peribahasa

Anak badak dihambat-hambat
Dengan sengaja mencari bahaya

Peribahasa

Benci akan mencit rengkiang disunu
Sebab takut akan bahaya yang kecil, dibuanglah keuntungan yang banyak

Peribahasa

Bergantung pada rambut sehelai
Berada dalam keadaan yang sangat sulit (bahaya)

Peribahasa

Jangan ditentang matahari condong, takut terturut jalan tak berintis
Hendaklah kita selalu ingat dan cermat, jangan teperdaya atau tergoda akan sesuatu yang elok, tetapi mungkin mendatangkan bahaya

Peribahasa

Ke hulu kena bubu, ke hilir kena tengkalak
Tidak dapat terhindar dari bahaya

Peribahasa

Lepas dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya
Lepas dari bahaya yang besar, lalu jatuh ke dalam bahaya yang lebih besar lagi

Peribahasa

Mara jangan dipukat, rezeki jangan ditolak
Jangan mencari-cari bahaya atau kecelakaan