Peribahasa

Babi merasa gulai
Menyama-nyamai orang besar (kaya)

Peribahasa

Kalau sorok lebih dahulu daripada tokok, tidak mati babi
Kalau lagak atau bual yang didahulukan, maksud tidak akan tercapai

Peribahasa

Muka bagai ditampar dengan kulit babi
Hal orang yang tidak tahu malu; seseorang yang kelihatannya senang dan kaya, tetapi yang sebenarnya hidup dengan utang