Peribahasa

Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah
Pekerjaan (perbuatan) hendaklah selalu mengingat aturan adat dan agama (jangan bertentangan satu dengan yang lain)

Peribahasa

Berjanjang naik, bertangga turun
Menurut derajat dan kedudukan masing-masing; menurut aturan yang lazim berlaku

Peribahasa

Jika belalang ada seekor, jika emas ada miang
Segalanya ada aturannya sendiri

Peribahasa

Lain padang lain belalang
Tiap-tiap negeri berlainan aturan dan adatnya

Peribahasa

Limau masak sebelah, perahu karam sekerat
Aturan (hukum dsb) yang tidak adil, membeda-bedakan golongan, kedudukan, dsb, tidak sama rata:

Peribahasa

Memikul di bahu, menjunjung di kepala
Mengerjakan sesuatu menurut aturan

Peribahasa

Mengebat erat-erat, membuhul mati-mati
Membuat aturan (perjanjian) dengan sempurna