Peribahasa

Bagai kerakap tumbuh di (di atas) batu, hidup enggan mati tak mau
Hidup dalam kesukaran (kemelaratan)

Peribahasa

Belanak bermain di atas karang
Ombak besar (sehingga ikan belanak yang biasanya senang diam dalam pasir laut, naik ke permukaan laut)

Peribahasa

Berlayar atas angin
Mendapat bantuan atau sokongan orang lain

Peribahasa

Hitam di atas putih
Dengan tertulis, tidak hanya dengan perkataan saja (tentang perjanjian dsb)

Peribahasa

Jatuh di atas tilam
Mendapat kesenangan hidup

Peribahasa

Kalau di bawah melompat, lalu di atas –
Menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan penduduk tempat tinggalnya

Tere Liye

ada banyak cara menikmati sepotong kehidupan saat kalian sedang tertikam belati sedih. salah satunya dengan menerjemahkan banyak hal yang menghiasi dunia dengan cara tak lazim. saat melihat gumpalan awan di angkasa. saat menyimak wajah-wajah lelah pulang kerja. saat menyimak tampias air yang membuat bekas di langit-langit kamar. dengan pemahaman secara berbeda maka kalian akan merasakan sesuatu yang berbeda pula. memberikan kebahagiaan utuh -yang jarang disadari- atas makna detik demi detik kehidupan.