Peribahasa

Belum dipanjat asap kemenyan
Belum kawin

Peribahasa

Mengusir asap, meninggalkan api
Mencari sesuatu yang kurang penting dan meninggalkan yang lebih penting