Peribahasa

Ada angin ada pohon nya (hujan berpohon, panas berasal)
Segala hal ada asal mulanya (sebab-sebabnya)

Peribahasa

Adapun manikam itu jika dijatuhkan ke dalam limbahan sekalipun, niscaya tidak hilang cahayanya
Orang yang asalnya baik jika ia miskin ataupun menjadi suruh-suruhan orang, tabiatnya, kelakuannya, dan budi bahasanya tetap baik

Peribahasa

Alah main, menang sarak
Biarpun kalah main asal kehormatan diri terpelihara

Peribahasa

Asal ada kecil pun pada
Kalau tidak mendapat banyak, sedikit pun cukup

Peribahasa

Asal ada sama di hati, gajah terantai boleh dilepaskan
Kalau sudah ada persetujuan, apa pun halangannya dapat diatasi

Peribahasa

Asal ayam pulang ke lumbung, asal itik pulang ke pelimbahan
Tabiat orang tidak akan berubah

Peribahasa

Asal berinsang, ikanlah
Tidak pilih-pilih (pekerjaan, makanan, perempuan, dsb)