Peribahasa

Air besar batu bersibak
Persaudaraan (keluarga) menjadi cerai-berai apabila terjadi perselisihan

Peribahasa

Bagai pahat, tidak ditukul tidak makan
Orang yang mau bekerja apabila diperintah

Peribahasa

Hilang geli karena gelitik
Kecanggungan akan hilang apabila telah menjadi kebiasaan

Peribahasa

Kalau laba bercikun-cikun, buruk diberi tahu orang
Apabila beroleh kesenangan diam saja, tetapi apabila menderita kesusahan berkeluh kesah atau minta tolong kepada orang lain

Peribahasa

Lagi ada jangan -, sudah habis baru
Sewaktu ada pencaharian, jangan diganggu harta simpanannya, tetapi apabila tiada pencaharian lagi, barulah dipergunakan harta simpanan itu

Peribahasa

Mengebat erat-erat, – mati-mati
Apabila membuat perjanjian harus diatur sebaik-baiknya

Peribahasa

Merdesa (di) perut kenyang
Adat yang halus hanya dapat dilakukan apabila orang berkecukupan atau kaya