Peribahasa

Alah (kalah) -, menang memakai
Biarpun harganya mahal, tetapi dapat dipakai lama karena mutunya baik

Peribahasa

Alah bisa karena biasa
Kalah kepandaian oleh latihan

Peribahasa

Alah bisa oleh (karena) biasa
Sesuatu yang sukar, kalau sudah biasa dikerjakan, tidak terasa sukar lagi

Peribahasa

Alah bisa tegal biasa
Sesuatu menjadi biasa, dan tidak terasa sukar lagi; pengalaman praktik lebih baik daripada teori

Peribahasa

Alah di rumpun betung
Kekalahan yang tidak memuaskan pihak yang kalah

Peribahasa

Alah limau oleh benalu
Orang yang merugikan atau menguasai orang atau tempatnya menumpang

Peribahasa

Alah main, menang sarak
Biarpun kalah main asal kehormatan diri terpelihara