Peribahasa

Mencari belalang atas akar
Pekerjaan yang sia-sia

Peribahasa

Tiada rotan akar pun berguna (jadi)
Kalau tidak ada yang baik, yang kurang baik pun boleh juga (meskipun kurang baik dapat dipakai juga)

Peribahasa

Ular menyusur akar
Merendahkan diri, tetapi tidak turun martabatnya

Aristoteles

Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis.

Pramoedya Ananta Toer

bila akar dan batang sudah cukup kuat dan dewasa, dia akan dikuatkan oleh taufan dan badai. (Raden Tomo, 277)

Harold Taylor

Akar dari prestasi sejati terletak pada keinginan untuk menjadi yang terbaik.