Aristoteles

Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis.

Pramoedya Ananta Toer

bila akar dan batang sudah cukup kuat dan dewasa, dia akan dikuatkan oleh taufan dan badai. (Raden Tomo, 277)

Harold Taylor

Akar dari prestasi sejati terletak pada keinginan untuk menjadi yang terbaik.