Peribahasa

Bagai si kudung panji
Pekerjaan yang dilaksanakan tidak berdasarkan kemampuan akan sia-sia

Peribahasa

Bagaimana ditanam, begitulah dituai
Seseorang akan mendapat balasan seperti yang diperbuatnya

Peribahasa

Barang siapa menggali lubang, ia akan terperosok ke dalamnya
Siapa yang berniat (berbuat) jahat terhadap orang lain akan mendapat kecelakaan sendiri

Peribahasa

Belakang parang lagi jika diasah niscaya tajam
Sebodoh-bodohnya orang, jika berusaha dan belajar akan menjadi pandai

Peribahasa

Benci akan mencit rengkiang disunu
Sebab takut akan bahaya yang kecil, dibuanglah keuntungan yang banyak

Peribahasa

Berbuat jahat jangan sekali, terbawa cemar segala ahli
Jangan sekali-kali berbuat jahat karena nama baik keluarga akan terbawa-bawa menjadi buruk

Peribahasa

Berhakim kepada beruk
Meminta pengadilan kepada orang yang tamak niscaya akan rugi