Peribahasa

Bermalam di bawah nyiur pinang orang, kata orang diturut
Hendaklah kita mengikuti adat-istiadat negeri yang kita tempati

Peribahasa

Membawakan cupak ke negeri orang
Memakai adat-istiadat sendiri di negeri orang

Soekarno

Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!