Thomas Chandler Haliburton

Kebahagian dari setiap negara lebih bergantung pada watak penduduknya daripada bentuk pemerintahannya.