Tan Malaka

Sebelum bangsa Indonesia mengerti dan mempergunakan segala kepandaian dan pengetahuan Barat, belumlah ia tamat dari sekolah Barat. – Aksi Massa 1926

Tan Malaka

Seandainya kita tak mendapatkan kemenangan yang lengkap, kita sedapat mungkin dapat menghindarkan kekalahan – Naar de ‘Republiek Indonesia’Menuju Republik Indonesia (1925)

Tan Malaka

Satu kelas atas satu bangsa yang tidak mampu melemparkan peraturan-peraturan kolot serta perbudakan dengan perantaraan revolusi, niscaya musnah atau ditakdirkan menjadi budak buat selama-lamanya. – Aksi Massa 1926

Tan Malaka

Revolusilah, yang bukan saja menghukum, sekalian perbuatan ganas, menentang kecurangan dan kelaliman, tetapi juga mencapai sekalian perbaikan bagi yang buruk. – Aksi Massa 1926

Tan Malaka

Revolusi timbul dengan sendirinya sebagai hasil dari berbagai keadaan. – Aksi Massa 1926