Robert G. Ingersoll

Tempat untuk berbahagia itu di sini. Waktu untuk berbahagia itu kini. Cara untuk berbahagia ialah dengan membuat orang lain berbahagia.

Robert G. Ingersoll

Sedikit orang kaya yang memiliki harta. Kebanyakan harta yang memiliki mereka