Q.A. Battista

Pujian dapat menjadi asetmu yang berharga, asalkan tidak ditujukan kepada dirimu sendiri.