Peribahasa

Adat pasang berturun naik
Keadaan yang selalu berubah-ubah, terutama tentang kekayaan atau kedudukan seseorang

Peribahasa

Adat periuk berkerak, adat lesung berdekak
Jika seseorang ingin beroleh keuntungan dalam satu pekerjaan, hendaklah ia dapat menanggung kesusahan

Peribahasa

Adat sepanjang jalan, cupak sepanjang betung
Segala sesuatu ada tata caranya

Peribahasa

Adat teluk timbunan kapal
Biasanya orang yang berpengaruh (berkuasa dsb) menjadi tempat orang meminta pertolongan (untuk menyelesaikan perkara dsb)

Peribahasa

Agih-agih kungkang
Terlampau murah hati sehingga menderita kesusahan

Peribahasa

Air beriak tanda tak dalam
Orang yang banyak cakap (sombong dsb), biasanya kurang ilmunya

Peribahasa

Air besar batu bersibak
Persaudaraan (keluarga) menjadi cerai-berai apabila terjadi perselisihan