Peribahasa

Yang pipit sama pipit, yang enggang sama enggang
Bergolong-golong menurut derajat atau pangkat masing-masing; persahabatan (perjodohan) baru sempurna kalau sama tingkat derajatnya

Peribahasa

Yang rebah ditindih
Yang sudah celaka (miskin) bertambah celaka (miskin)

Peribahasa

Yang se cupak takkan jadi segantang
Sesuatu yang sudah pasti (tidak dapat diubah lagi)

Peribahasa

Yang teguh disokong, yang rebah ditindih
Yang sudah kuat (kaya dsb) dibantu, sedang yang lemah (miskin dsb) digencet

Peribahasa

Zaman beralih musim bertukar
Segala sesuatu hendaknya disesuaikan dengan keadaan zaman