Pepatah inggris

Kecantikan hanya sedalam kulit, tetapi masuk ke dalam tulang