Napoleon Bonaparte

Saat yang paling berbahaya datang bersama dengan kemenangan yang besar.

Napoleon Bonaparte

Kepala yang tidak mempunyai pikiran sama halnya dengan sebuah benteng yang tidak dibela.

Napoleon Bonaparte

Kepala yang tidak mempunyai fikiran sama halnya dengan sesebuah benteng yang tidak dibela