Mognon Me Lauhlin

Orang yang paling tidak bahagia ialah mereka yang paling takut pada perubahan.

Mognon Me Lauhlin

Orang yang paling tidak bahagia ialah mereka yang paling takut pada perubahan