Mignon McLaughlin

Orang yang paling tidak bahagia ialah mereka yang yang paling takut pada perubahan.