Kin Hubbard

Engkau mungkin dapat membiayai seorang anak hingga masuk sekolah tinggi, namun engkau tidak dapat memberi kepadanya akal budi.