George Washington

Lebih baik seorang diri dari pada berada di dalam kumpulan orang bebal.