Franklin P. Jones

Pengalaman membuat engkau mampu mengenali sebuah kesalahan bilamana engkau menjumpainya lagi.