Flower A. Newhouse

Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan dibandingkan dengan kurangnya kepandaian atau kemahiran.