Colin Wilson

Peluang menjadi berlipat ganda ketika Anda menangkap peluang tersebut.