Billie Holiday

Terkadang memenangkan suatu pertengkaran itu lebih buruk daripada kalah.