Ali bin Abi Thalib

Perkataan sahabat yg jujur lebih besar harganya daripada harta benda yg diwarisi nenek moyang.

Ali bin Abi Thalib

Kesempatan datang bagai awan berlalu. Pegunakanlah ketika ia nampak di hadapanmu.

Ali bin Abi Thalib

Bahagialah orang yang dapat menjadi tuan untuk dirinya, menjadi kusir untuk nafsunya dan menjadi kapten untuk bahtera hidupnya.